Информация за организация на учебния ден

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година


Успешен старт на обучение в електронна среда в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий".

Първия ден на обучение в електронна среда премина успешно в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Всички ученици и учители се включиха в новия начин на преподаване.

Те решаваха задачи, тестове със помощта на различни социални мрежи и електронна система "Феникс"

Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево ще се обучават как да работят в електронна среда

Обучение на ученици и уязвими групи за придобиване на умения за работа  от разстояние в електронна среда стартира ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Карагеоргиево. Обучение е част от проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. То ще обхване учениците от 1 клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищното към училищното образование в електронна среда. Обученията ще се провеждат в малки групи от 2 до 7 ученици. Всеки ученик ще премине курс на обучение от четири часа. Целта е децата, които изпитват затруднения, да придобият умения за обучение от разстояние в електронна среда, в това число и работа с електронни образователни платформи.  До този момент в рамките на проекта в училището са предоставени осем лаптопа и два таблета. Те се използват за нуждите на учениците и учителите, които не разполагат с технически средства по време на обучението в електронна среда. 

Учениците от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"се включиха в кампанията "Да изчистим България за един ден" на 14.09.2019г.Първи учебен ден