Седмично разписание-електронно обучение

Организация на учебния процес в 4 клас от 01.06.2020г.

Организация на учебния процес в прогимназиален етап от 01.06.2020г.

Организация на учебния процес в начален етап от 21.04.2020г.

Организация на учебния процес в прогимназиален етап ог 21.04.2020 г.

Седмично разписание начален етап електронно обучение

Организация на учебния процес в начален етап за периода 13.04.2020 - 16.04.2020г.

Организация на учебния процес в прогимназиален етап за периода 13.04.2020 - 16..4.2020г.

Успешен старт на обучение в електронна среда в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий".

Първия ден на обучение в електронна среда премина успешно в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Всички ученици и учители се включиха в новия начин на преподаване.

Те решаваха задачи, тестове със помощта на различни социални мрежи и електронна система "Феникс"

Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево ще се обучават как да работят в електронна среда

Обучение на ученици и уязвими групи за придобиване на умения за работа  от разстояние в електронна среда стартира ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Карагеоргиево. Обучение е част от проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. То ще обхване учениците от 1 клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищното към училищното образование в електронна среда. Обученията ще се провеждат в малки групи от 2 до 7 ученици. Всеки ученик ще премине курс на обучение от четири часа. Целта е децата, които изпитват затруднения, да придобият умения за обучение от разстояние в електронна среда, в това число и работа с електронни образователни платформи.  До този момент в рамките на проекта в училището са предоставени осем лаптопа и два таблета. Те се използват за нуждите на учениците и учителите, които не разполагат с технически средства по време на обучението в електронна среда. 

Учениците от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"се включиха в кампанията "Да изчистим България за един ден" на 14.09.2019г.Първи учебен ден