През учебната 2023/2024 година ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево  сформира:

     Група за танцов фолклор /момичета/ за учениците от V-VII кла

     Група за съвременни танци /момичета/ за учениците от I-IV клас

     Отбор по футбол/момчета/ за учениците от I-IV клас


Информационна кампания "Дигитална раница"

Ученици и учители от ОУ "Св. св. Кирили и Методий", с. Карагерогиево се запознаха с възможностите, които предлага новата платформа "Дигитална раница".

 

Новата платформа “Дигитална раница” е въведена от началото на настоящата учебна година.  В тази връзка на 24 февруари 2023 година в училище ОУ "Св. св. Кирили и Методий", с. Карагеоргиево се проведе информационна кампания. Учителите имаха възможност подробно да се запознаят с всички ресурси, които предлага "Дигиталната раница“.  Тя е безплатна  и осигурява достъп до електронни уроци за ученици от 1 до 12 клас. Учебният процес е интерактивен и това ще подобри разбирането на преподавания материал, ще направи упражненията интересни и ще увеличи трайността на придобитите знания. Освен образователните ресурси в платформата е събрана цялата необходима информация за учителите, учениците и родителите като бележки, отсъствия, седмично разписание и други административни данни. Електронният дневник също е част от "Дигиталната раница". Така вече през един портал ученици, родители и учители ще имат достъп до цялата необходима информация.  Учителите се запознаха и разгледаха библиотеката на платформата Mozaik. Благодарение на "Дигиталната раница" преподавателите ще могат да използват всички ресурси сами да създават дигитално съдържание. Те са налични в приложението mozaBook, което е безплатно и достъпно за тях. Информационната кампания в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” ще продължи с обучения  на ученици и родите
Информация за организация на учебния ден

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година


Успешен старт на обучение в електронна среда в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий".

Първия ден на обучение в електронна среда премина успешно в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Всички ученици и учители се включиха в новия начин на преподаване.

Те решаваха задачи, тестове със помощта на различни социални мрежи и електронна система "Феникс"

Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Карагеоргиево ще се обучават как да работят в електронна среда

Обучение на ученици и уязвими групи за придобиване на умения за работа  от разстояние в електронна среда стартира ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Карагеоргиево. Обучение е част от проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. То ще обхване учениците от 1 клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищното към училищното образование в електронна среда. Обученията ще се провеждат в малки групи от 2 до 7 ученици. Всеки ученик ще премине курс на обучение от четири часа. Целта е децата, които изпитват затруднения, да придобият умения за обучение от разстояние в електронна среда, в това число и работа с електронни образователни платформи.  До този момент в рамките на проекта в училището са предоставени осем лаптопа и два таблета. Те се използват за нуждите на учениците и учителите, които не разполагат с технически средства по време на обучението в електронна среда. 

Учениците от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"се включиха в кампанията "Да изчистим България за един ден" на 14.09.2019г.Първи учебен ден