ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  2023 - 2024 година


Учебна програма "ПРИРОДНИ НАУКИ НА БЪДЕЩЕТО"  II и III клас

Протокол ОС

Протокол ПС


УЧИЛИЩНО ПЛАНИРАНЕ  2023 - 2024 година